Fiziskās apsardzes pakalpojumi.

Nodrošinām fiziskās apsardzes pakalpojumus dažādos objektos, kuros tiek veikta pastiprināta caurlaižu režīma kontrole, kā auto transportam tā arī personālam.Nordrošinām objektos auto un kājinieku patruļas pēc nepieciešamības. Kvalitātes kontroles mehānisma nodrošināšanai, veicot objektos regulāras apgaitas/patruļas, izmantojam personāla kontroles sistēmas tiešsaites režīmā, lai nodrošinātu iespējami augstāku drošības līmeni apsargājamos objektos. Šī sistēma nodrošina pastāvīgu 24 h diennaktī apsargājamo objektu kontroli atbilstoši pastāvošām prasībām un ļauj izvairīties no iespējamiem apsardzes darbinieku pārkāpumiem. Nodrošinām auto konvoju/pavadīšanu un bruņotu apsardzi. Nodrošinām drošību sporta un dažāda veida izklaides pasākumos.

Apsardzes sistēmas ierīkošanas pakalpojumi

Uzstādām apsardzes signalizācijas sistēmas pret ielaušanos,gāzes noplūdēm,ūdens plūdiem un citu veidu apdraudējumiem. Kā arī uzstādām videonovērošanas sistēmas,dažādu durvju sistēmu atvēršanas mehānismus un citu veidu tehniskos nepieciešamos risinājumus. Pieslēdzam drošības iekārtām, kur iespējams nospiest trauksmes pogu vai nostrādā trauksme pēc kā nekavējoties ieradīsies operatīvā grupa un sniegs nepieciešamo atbalstu, kā arī veiks objekta apsekošanu un citas pēc līguma paradzētās darbības.

Drošības risinājumu konsultācijas

Palīdzēsim Jums izvēlēties vēlamāko video un signalizācijas sistēmu risinājumu. Veicam “kontrolpirkumus”. Kā arī cita veida drošības jautājumu konsultācijas.

SIA”RS Company1”, reģ.nr.42103076191,
Oskara Kalpaka iela 76/80-62, Liepāja, LV-3405
tel.nr.20077288